Priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting. Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

Våre priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting: Innrykk av dødsannonse, blomster, kiste, gravmonument, minnestund og tjenester man ønsker begravelsesbyrået og gravferdskonsulenten skal ivareta.

I vår prisliste finner du alle våre produkter og tjenester, og sammensatte priseksempler med minimums- og maksimumspriser som gir deg god oversikt over kostnadene. Varelinjene i disse priseksemplene bygger på Konkurransetilsynets krav, og er derfor ikke reelle priseksempler. Vi gir deg alltid et prisoverslag etter vårt første møte.


Hvis du ønsker kan du få en minnebok etter seremonien med blant annet bilder av blomster, sløyfer, dødsannonse og sanghefte. Den kan gjøres mer personlig med bilder fra seremonien eller ved graven. Dette medfører ikke ekstra kostnad. Vi tilbyr også digital annonse, med mulighet for en minneside der du kan legge bilder av avdøde og skrive minneord. Andre etterlatte kan skrive kondolanser, gi minnegave eller kjøpe blomster til seremonien. Dette medfører heller ingen ekstra omkostninger for deg.

Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven kapittel 2, § 9 fastsetter hvem som sørger for gravferden:
«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.»

Den som sørger for gravferden står økonomisk ansvarlig for gravferden overfor begravelsesbyrået.