Priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting. Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

Våre priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting: Innrykk av dødsannonse, blomster, kiste, gravmonument, minnestund og tjenester man ønsker begravelsesbyrået og gravferdskonsulenten skal ivareta.

I vår prisliste finner du alle våre produkter og tjenester, og sammensatte priseksempler med minimums- og maksimumspriser som gir deg god oversikt over kostnadene.

Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.