Sosiale medier

Hvilken digital arv har du? 
Her finner du linker til hvordan sosiale medier kan avsluttes ved dødsfall.

Din digitale arv

Verden blir mer og mer digital. Hvor mange fremkaller bildene sine fortsatt istedenfor å oppbevare dem på telefonen eller i skyen? Før skrev vi brev eller ringte noen når vi skulle holde kontakten – men hvor mange plattformer finnes det ikke nå å møtes på og holde kontakten via? Når vi snakker om din digitale arv – så handler det om alt du etterlater deg i den digitale verden etter at du er død. Dette er noe vi faktisk ikke tenker så ofte på – og ikke vil tenke på heller.

Det kan være lurt å tenke gjennom hvilke sosiale medier en er aktiv på og informere dine nærmeste om dette. For det kan være stressende nok når du som etterlatt har så mye annet du skal planlegge, organisere og avslutte i forbindelse med en gravferd. Hva ønsker du skal gjøres med det du har på pc’en eller med dine sosiale mediekontoer? Har du samlet passord og brukernavn til forskjellige kontoer – og kan dine nærmeste få tilgang til dette i ettertid?

 

Avslutning av sosiale medier

Her finner du linker til hvordan de mest vanlige sosiale medier kan avsluttes:

Ofte kreves det en dødsattest eller skifteattest sendes ved som dokumentasjon.

Facebook:

For å fjerne kontoen til avdøde – eller gjør profilen om til en minneside bruk følgende link: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Her må du fylle inn ditt navn og din e-post, samt avdødes profilnavn, url til profilen og mulig e-post profilen er laget på. Tilslutt velger du om profilen skal slettes eller gjøres om til en minneside.

Instagram:

For å gjøre kontoen til avdøde om til en minneside – bruk følgende link: https://help.instagram.com/contact/452224988254813?helpref=faq_content

Her må du fylle inn ditt navn og din e-post, samt avdødes navn, brukernavn og dødsdato. Du må også laste opp dødsattest. 

Linkedin:

For å avslutte kontoen til en avdød bruk følgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ts-rdmlp

Her må du fylle inn ditt navn og e-post, avdødes navn url til profil, din relasjon til avdøde, avdødes e-post, dødsdato, samt link til nekrolog/laste opp dødsannonse eller dødsattest. Du må også signere ved å skrive navnet ditt i den digitale underskriften.