Stell av avdøde

Vi har egne stellerom hvor den avdøde får et hensynsfult og respektfult stell før hun eller han legges i kisten – klar for syning og seremoni.

Stell og nedlegg

Stell og nedlegging i kiste blir vanligvis utført av våre gravferdskonsulenter som har opplæring og kompetanse på dette feltet. Det er mulig for etterlatte å være til stede mens vi steller avdøde.

Etterlatte kan også stelle avdøde selv. Dette er først og fremst vanlig i forbindelse med tradisjonell islamsk rituell renselse av avdøde (al-ghusl eller ghusl mayyit).