Gravferdstaler

Gravferdstaler er et tilbud dersom en ikke ønsker å ha seremonien i tråd med retningslinjene til Den norske kirke, andre kirke- eller trossamfunn, eller Human-Etisk Forbund.

Egne gravferdstalere

Vi har egne kursede gravferdstalere på huset som kan hjelpe med å legge opp seremonien, lede den og holde minnetale etter avdødes og dine ønsker. I en personlig eller livssynsåpen seremoni velger du selv hva du vil ha av sanger, musikere, både sangere og instrumentalister, diktlesing og minneord. Ved å benytte en profesjonell gravferdstaler og seremonileder kan du selv være mer til stede i gravferden.

Minnetalen bygger på egne samtaler med deg og/eller øvrige etterlatte. Ofte vil en minnetale omhandle biografien til avdøde – hvor og når vedkommende var født, familie og slekt, venner, ektefelle, barn, barnebarn, oppvekst, studier, hobbyer, interesser og gjerne den siste tiden.

Vi legger stor vekt på grundige forberedelser og gjennomføring som skal være nær, personlig og verdig.