Arv og skifte

Etter et dødsfall oppstår det vanligvis spørsmål om arv og skifte. Gjennom samarbeid med Advokatfirma Bull Årstad DA tilbyr vi en halv time gratis konsultasjon.

Sivil status

Etter et dødsfall oppstår det vanligvis spørsmål om arv og skifte. Lovverket som regulerer dette gir ulike føringer avhengig av om avdøde var enslig, samboer eller gift, og om avdøde hadde barn eller var barnløs. For personer som har inngått registrert partnerskap gjelder de samme regler som for ektefeller.

Hva er et skifte?

Et skifte er oppgjøret av eiendeler/aktiva og gjeld som avdøde etterlater seg, og fordeling av dette til etterlatte, arvinger og kreditorer. De to vanligste formene for skifte er privat skifte eller at ektefelle overtar boet som et uskiftet bo. I begge tilfeller overtar arvingen(e) ansvaret for avdødes gjeld. Boet kan også skiftes etter reglene om minstearv, eller det kan skiftes offentlig. Er det usikkert om aktiva er større enn gjelden i boet, bør man ikke overta boet umiddelbart. Er gjelden større enn aktiva kan det være fornuftig å ikke overta boet til skifte. Da deles gjenværende midler mellom kreditorene.

Rådgivere

Advokat, lensmann og skifterett er de viktigste rådgiverne på disse områdene, men vi i Obed Begravelsesbyrå kan hjelpe med nødvendige skjemaer og prosedyrer. Gjennom samarbeid med Advokatfirma Bull Årstad DA tilbyr vi dessuten en halv time gratis konsultasjon. Kontakt oss for å avtale tidspunkt.

Ved et dødsfall må etterlatte eller advokat sende beskjed om endring til en rekke instanser. Det gjelder blant annet forhold som vedrører fast eiendom, leilighet, bank, post, låneinstitusjoner, leverandører av telefoni, bredbånd og strøm, og foreninger avdøde var medlem av ved sin bortgang.

Digital gjennomføring av privat skifte

Om en ønsker å gjennomføre et privat skifte digitalt kan en gjøre det via Vebono: https://vebono.no/

Praktisk orientering

Vi har utarbeidet brosjyren ”Praktisk orientering” med fyldigere svar på flere av spørsmålene som oppstår i forbindelse med dødsfall. Brosjyren inneholder også informasjon om hvor man kan henvende seg for å få ytterligere assistanse.  Brosjyren kan lastes ned her.