Aktuelt

Her finner du informasjon om vårt 80-års jubileum, andre nyheter og pressemeldinger.

80-års jubileum

I 2019 feirte vi 80 år. Vi markerte dette på flere måter både innad i bedriften, og utad mot våre samarbeidspartnere, leverandører og våre kunder. 

Litt om oss

4. juni 2019 laget vi en video sammen med Glødefisk AS til Bryne Næringsforening sitt nyhetsbrev. Her ser du resultatet:

Henry Beyers trykkeri

Vi har funnet et gammelt bilde av Henry Beyers trykkeri og gavebutikk. (Første bygg til venstre).

Herfra startet han Beyers Begravelsesbyrå, som var den spede begynnelsen til Obed Begravelsesbyrå. Sønn til Henry Beyer overtok trykkeri og butikken – og vi som begravelsesbyrå brukte dem som trykkeri i mange år fremover. Her fikk vi trykket sanghefter og andre trykksaker vi trengte. Nå har vi egen trykkeri-avdeling.

Vår historie - Obed Begravelsesbyrå 80 år i 2019

Den spreke 80-åringen har gått fra å være en enmannsbedrift til å være en trygg arbeidsplass for over 10 ansatte. I sin spede begynnelse var det en lokal bedrift i Sandnes-området – men nå er det avdelinger både på Sandnes, Bryne og Stavanger i tillegg til egen gravmonumentsavdeling og trykkeri. Utviklingen har vært stor fra å jobbe hjemmefra til nå å ha tre spesialbygde lokaler som huser kontorer, gravmonumentsutstilling, konferanserom, syningsrom, stellerom og kjølerom.

Henry Beyer

Begravelsesbyrået startet ut fra Henry Beyers papirforretning og lille trykkeri i Langgata på Sandnes i 1930-årene. Utstillingene i butikkvinduet hans ble lagt merke til – og ganske snart kom spørsmålet fra familier om han ville hjelpe dem med å dekorere til gravferder i kirker og kapell. Senere ble han oppfordret til å starte begravelsesbyrå – og i 1939 ble Beyers Begravelsesbyrå stiftet.

Obed Stangeland, som dagens navn stammer fra, var ansatt som gartner og graver i parkvesenet og fikk gjennom dette god kontakt med Henry Beyer. Obed fikk av og til fri fra jobben for å hjelpe Henry Beyer i travle tider. Da Henry Beyer bestemte seg for å tre inn i pensjonistenes rekker i 1966, overtok Gudrun og Obed Stangeland Beyers Begravelsesbyrå.

Den spede begynnelsen på familiebedriften Obed

I bolighuset i Møllegata 7, hvor familien Stangeland bodde, ble
hjørnet av en av stuene i første etasje brukt til kontor. Obed tok seg av «bedemanns»-oppgavene mens Gudrun tok seg av kontorarbeidet og telefonen. Eldste datter, Berit, forteller om hvordan kjøkkenet ble omgjort til lysstøperi for å lage lys til seremoniene – og om hvordan dette ble hennes oppgave de første årene. Hun forteller også om hvordan hun lærte sin far å skrive formskrift. Man kan tydelig se på Dødsmeldingene – som i den tida ble levert håndskrevet til forskjellige instanser at Obeds håndskrift endret seg en god del disse første årene.

De første årene Gudrun og Obed drev begravelsesbyrået var utfordrende. Det var avdrag på kjøpesummen som skulle betales, og en gammel bårebil som skulle vedlikeholdes. Det var jobb døgnet rundt, og det ble så tøft økonomisk for familien å drifte begravelsesbyrået at de en tid vurderte å selge bedriften. Heldigvis for ettertiden bestemte de seg for å fortsette driften av begravelsesbyrået og stadig foreta nyinvesteringer. Etterhvert flyttet familien og bedriften til Oalsgata 31. Her fikk de begravelsesbyrået litt mer adskilt fra familiens dagligliv. De fikk plass til et lite verksted for å gjøre i stand halvfabrikerte kister i tillegg til kontor. Obed hadde fortsatt vakttjenesten året rundt bortsett fra når de en sjelden gang innvilget seg ferie. Da stilte Berit opp i vakttjenesten, og hadde daglig drift sammen med sin onkel, Enok Stangeland. I 1978 kunne begravlesesbyrået flytte inn i nytt bygg i Hoveveien 38. Her var det flere kontor, garasjer, verksted og lager, samt stor leilighet. Det er på denne adressen begravelsesbyrået har hatt sine lokaliteter de siste 40-årene.

Neste generasjon trer til

Berit sa alltid hun aldri skulle overta familiebedriften og tok derfor lærerutdannelse og flyttet langt hjemmefra. Hennes ektefelle, Herbjørn Hanssen var utdannet maskiningeniør og begynte i jobb hos Jonas Øglænd da de flyttet til Sandnes i 1979. Det var ikke før i 1984 at de begynte å jobbe i begravelsesbyrået.

På folkemunne hadde navnet Obed blitt et begrep i forbindelse med gravferder – «Me bruge Obed» ble det som oftest sagt. Berit og Herbjørn overtok driften i 1989 og foretok da en navneendring på begravelsesbyrået.

Det var da fire ansatte i bedriften, og vakttjenesten ble fordelt mellom Herbjørn og en annen gravferdskonsulent. Lokalene ble bygd om og utvidet flere ganger – og mye av arbeidet ble utført av Herbjørn på kveldstid. Berit var engasjert i bransjeorganisasjonen BFN/Virke Gravferd. Gjennom dette arbeidet fikk hun erfaring og inspirasjon som også fikk betydning for utviklingen og driften av Obed Begravelsesbyrå.

Utvikling av bedriften

Fra 2001 har det vært en stor utvikling i bedriften, først ved kjøp av Stavanger Begravelsesbyrå og med nybygg og større lokaliteter på Sandnes, hvor et nytt og moderne byråbygg ble åpnet på samme eiendom i november 2007. Dette bygget har inspirert begravelsesbyrå i både inn og utland – og det kommer stadig besøkende innom for en omvisning. I 2008 ble Bryne Begravelsesbyrå kjøpt. Begravelsesbyråene i Stavanger og på Bryne drives nå som avdelinger under Obed Begravelsesbyrå og har fått spesialbygde lokaler. Begravelsesbyrået overtok også driften av Bjarne Hov Steinhoggeri og drev dette som Obed Gravmonument frem til nyttår 2018/2019 – da driften ble overtatt av Stoneworks Norge.

Tredje generasjon

Berit og Herbjørns to barn, Christina og Jostein har begge vært aktive i driften av begravelsesbyrået de siste årene. Christina er faglig ansvarlig i begravelsesbyrået og er blant annet også gravferdstaler i personlige seremonier. Jostein har ansvar for IKT-tjenester, layout og trykksaker. Han har også utviklet et eget dataprogram for bransjen, Baldris.

Jubilanten

Obed er fremdeles et begrep i Sandnes by og omegn. Og Obed Begravelsesbyrå driftes fortsatt etter den samme ledestjernen som alltid har preget oss: Ønsket om å bidra til en verdig gravferd – et nært og personlig farvel. Dette hadde vi ikke kunnet fortsette med uten våre dyktige gravferdskonsulenter, kundemottakere og daglig leder som møter de etterlatte hver eneste dag og som har vært et viktig bidrag i utviklingen av begravelsesbyrået. Jubileumsåret vil bli markert på ulike måter, både overfor kunder, samarbeidspartnere og internt. Vi startet jubileumsåret med å lansere vår nye hjemmeside www.obed.no. Følg med der og på våre Facebook-sider for å se hvordan markeringen av 80-års jubileet vil skje.

Annonser og avisklipp

Under finner du noe av det som er skrevet om oss de siste årene – enten i annonseform eller som artikkel: