Minnesider

På våre digitale minnesider finner du dødsannonsen og informasjon om gravferden til avdøde.

Digitalt gravsted

Minnesiden kan brukes som et sted man kan oppsøke for å minnes avdøde ved årsdager og når det ellers måtte passe. Det er mulig å legge ut bilder, tekster, lydfiler, filmer og materiell etter eget ønske. Her kan venner og kjente skrive kondolansehilsener og tenne et digitalt lys, og man kan donere penger til gode formål i tråd med avdødes eller etterlattes ønsker. Familie og andre kan bestille blomster som leveres til seremonistedet, eller hjem til etterlatte.

I en digital verden, vil det være mange som ikke får med dødsannonsen i avisen. Ved å gjøre dødsannonsen digital gjennom våre minnesider – gjør du dødsbudskapet tilgjengelig for flere, og gjerne hurtigere enn gjennom avisene. På minnesiden kan du selv tilføye minneord, hilsener, bilder, lydopptak, musikk og filmer.

Dersom annet ikke er avtalt, oppretter vi digitale minnesider for alle som bestiller dødsannonser gjennom Obed Begravelsesbyrå. Minnesidene blir opprettet på våre egne nettsider som er fri for reklame og andre forstyrrende elementer.  Tjenesten er gratis og minnesiden er der så lenge dere som etterlatte ønsker det.