Undervisning eller omvisning?

Mange har nytte av å vite mer om forholdene rundt døden. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap med flest mulig.

Ta gjerne kontakt med oss:

Vi holder presentasjoner, foredrag og omvisninger for ansatte ved sykehjem, konfirmanter, elever, studenter, pensjonist- og eldregrupper, menigheter og andre lag, foreninger og interesseorganisasjoner.

Vi får mange interessante spørsmål når vi holder foredrag og omvisninger. Her er noen eksempler:

 • Dekker eller gir det offentlige støtte til begravelsen?
 • Hvorfor kommer dere med hentebåre?
 • Kan man ha gravsted ved askespredning?
 • Kan vi ta urnen med oss hjem?
 • Blir kisten tatt med når den døde kremeres?
 • Hvor mye koster en begravelse?
 • Kan vi legge det vi vil i kisten sammen med den avdøde?
 • Hvem vasker og kler den døde - og legger i kiste?
 • Må seremonien være i en kirke eller et kapell?
 • Må vi ha en dødsannonse?
 • Er en dødsannonse i avisen gratis?
 • Må vi ha fellessanger i seremonien?
 • hva slags utdannelse må man ha for å jobbe i et begravelsesbyrå?
 • Er det bare trist å jobbe i et begravelsesbyrå?
 • Hvor mye koster det å få en grav på en kirkegård?
 • Hvorfor er det så dyrt å frakte en avdød fra et dødssted i utlandet?
 • Må det være en prest eller taler fra Human-Etisk Forbund med i seremonien?

Vi kan hjelpe deg med svar på alle disse spørsmålene og mer til.

Ta kontakt, så lager vi et opplegg som passer din gruppe.