Undervisning eller omvisning?

Mange har nytte av å vite mer om forholdene rundt døden. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap med flest mulig.

Ta gjerne kontakt med oss:

Vi holder presentasjoner, foredrag og omvisninger for ansatte ved sykehjem, konfirmanter, elever, studenter, pensjonist- og eldregrupper, menigheter og andre lag, foreninger og interesseorganisasjoner.

Vi får mange interessante spørsmål når vi holder foredrag og omvisninger. Her er noen eksempler:

Vi kan hjelpe deg med svar på alle disse spørsmålene og mer til.

Ta kontakt, så lager vi et opplegg som passer din gruppe.

Kontaktinfo:
Christina Stangeland Hanssen (faglig ansvarlig):
e-post: csh@obed.no
tlf: 906 75 791