Våre røtter er i Sandnes.

Obed Sandnes
Begravelsesbyrå

Her startet Henry Beyer i 1939. Obed Stangeland kjøpte begravelsesbyrået i 1966 og var nok den de fleste i byen og distriktet rundt forbandt med begravelser og bisettelser. Navnet Obed ble først tatt i offisiell bruk på begravelsesbyrået etter at Obeds datter Berit Stangeland Hanssen og mannen hennes, Herbjørn Hanssen, overtok i 1989. I dag er tredje generasjon i Stangeland-familien, Christina Stangeland Hanssen og Jostein Stangeland Hanssen også med i driften av Obed Begravelsesbyrå.

Kontoret er åpent på hverdager mellom 08.00 og 15.30, men du kan også gjøre avtaler utenom kontortid.

Hoveveien 38, 4306 Sandnes

Tlf: 51 68 13 00
E-post: sandnes@obed.no

Hovedkontoret i Hoveveien 38 huser administrasjonen i Obed Begravelsesbyrå AS samt Obed Sandnes Begravelsesbyrå. Bygget er et svært moderne og spesialtilpasset bygg som ble tatt i bruk i 2007. Her har vi lagt vekt på å kunne møte kundenes ønsker og behov på en respektfull og verdig måte.

Vi har eget stellerom, syningsrom, seremonirom og møterom for samtaler. Du finner regionens største utstilling av gravmonumenter, kister, urner, lykter og litteratur om sorg. Vi tilbyr et bredt utvalg av sanghefter med mulighet for å skreddersy innhold og utforming, blant annet gjennom personlige valg av salmer, sanger og bilder. Tilsvarende kan minneboken, som lages etter seremonien, tilpasses avdødes eller pårørendes ønsker.

Obed Sandnes Begravelsesbyrå har også et rikt utvalg av blomsterdekorasjoner, bårebuketter, blomsterbuketter, kranser, kistepynt og dekorasjoner av høy kvalitet som kan bestilles i fred og ro på nett på avdødes minneside eller ved å kontakte oss. Alle typer blomsterbestillinger kan tilpasses ønsker når det gjelder størrelse, form og farger.

Obed Sandnes Begravelsesbyrå dekker blant annet områdene Sola, Forus, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Klepp og Sandnes.

Du treffer oss alltid på vår døgnvakttelefon 51 68 13 00

Utstilling

Du finner regionens største utstilling av gravmonumenter, kister, urner, lykter og litteratur om sorg. Vi tilbyr et bredt utvalg av sanghefter med mulighet for å skreddersy innhold og utforming, blant annet gjennom personlige valg av salmer, sanger og bilder.