Til eller fra utlandet?

Når noen dør på ferie eller jobb i utlandet, eller er bosatt i utlandet og vil begraves i Norge, stilles det egne krav til transport og rutiner.

Utenlandsforsendelser

Når noen dør på ferie eller jobb i utlandet, eller er bosatt i utlandet og vil begraves i Norge, stilles det egne krav til transport og rutiner. Det samme gjelder hvis en person har dødd i Norge, men skal begraves i utlandet.

I Obed Begravelsesbyrå har vi omfattende erfaring, alle nødvendige kvalifikasjoner, spesialutstyret og systemene som kreves. Vi koordinerer med begravelsesbyrå og myndigheter i utlandet, og sørger for forskriftsmessig transport, avsendelse eller mottak.

Dersom avdøde har reiseforsikring, dekkes vanligvis mange av kostnadene i forbindelse med dødsfallet og båretransport til Norge av forsikringsselskapet. Uten forsikring må hele kostnaden dekkes av etterlatte, noe som kan bli svært kostbart