Etikette

Det finnes en del skikker og tradisjoner knyttet til en gravferd. De som har vært i gravferder tidligere, kjenner nok til mange av disse.

Etikette i en seremoni

For deg som skal delta i en gravferdsseremoni for første gang, kan følgende være nyttig å vite:

Utbæring

Mot slutten av seremonien ber gravferdskonsulenten de som skal bære båren ut om å komme fram. Det er vanligvis den nærmeste familie eller venner som bærer ut båren. Man bør på forhånd ha avtalt hvem som skal bære og hvor de skal plassere seg. Tradisjonelt sett går prest/ taler og gravferdskonsulent foran kisten, mens den nærmeste familien følger etter kisten.

Noen ganger ønsker de etterlatte at de som har deltatt i seremonien er behjelpelige med å ta med seg blomster og dekorasjoner til graven.

Hvis båren skal fraktes til krematoriet, eller det er lang avstand til gravlunden, benyttes bårebil.

På noen gravlunder finnes det egne vogner som benyttes for å frakte kisten til graven. De som bærer kisten, går da ved siden av vognen og styrer. Ved gravstedet løftes kisten over til et senkeapparat som er plassert over graven.

Takking

Ved avslutning takkes det for deltakelsen av en representant fra familien, en venn, eller gravferdskonsulenten. For noen er det naturlig å samtidig invitere til minnestund. Det er vanlig at de nærmeste etterlatte står samlet der hvor seremonien avsluttes, og andre som har deltatt kommer for å kondolere.