Begravelse eller bisettelse?

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er en fellesbetegnelse for begge.

Gravferdsloven

I følge norsk lov, Gravferdsloven, skal gravferden finne sted senest ti virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke kirkevergen om utsettelse. Seremonier, som enten er knyttet til Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, andre trossamfunn, eller er livssynsåpne, kan avholdes i en kirke, et kapell, et krematorium, eller et annet egnet sted. Obed Begravelsesbyrå har eget seremonirom som kan benyttes.

Min egen gravferd

Skjemaet ”min egen gravferd” hjelper deg å planlegge akkurat hvordan du vil ha gravferden. Her kan du velge seremoniform, salmer, sanger, diktlesing og musikalske innslag, solister, talere, blomster, symbol, minneord, minnesamvær, gravsted og type grav, kiste/urne og gravmonument. Seremonien kan være i tråd med ordningen til Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, katolske, frikirkelige, muslimske, hinduistiske og andre trossamfunn, eller den kan være livssynsåpen. Ved livssynsåpen eller personlig seremoni kan vi tilby seremonileder og gravferdstaler.