Askespredning

Hvis den avdøde ønsket askespredning er dette noe som du selv kan søke om før dødsfallet eller noe som du som etterlatt kan søke om etter dødsfallet.

Hvilke regler gjelder for askespredning?

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for avdødes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter dødsfallet når det kan bekreftes at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Askespredning er et alternativ til gravlegging og det gis derfor ikke mulighet til å få navn og datoer på et eventuelt gravmonument på gravlunden. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder, eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden.

Vi er behjelpelige med ytterlige opplysninger og søknadsskjema ved forespørsel.