Dødsannonsen

Vanligvis kunngjøres dødsfallet ved en dødsannonse i en eller flere aviser samt på våre digitale minnesider.

I etterkant eller kun digitalt

Ønsker du som pårørende at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted. Du kan også velge å bare publisere dødsannonsen digitalt på våre minnnesider, eller velge at dødsfallet ikke skal kunngjøres.

Innholdet

En dødsannonse trykkes som oftest med et symbol, bilde eller illustrasjon. Her står du fritt til å velge det du selv ønsker, vi gir råd og utformer dødsannonsen sammen med deg.

Annonsen begynner som oftest med å beskrive de etterlattes familieforhold til avdøde, eller en fellesbetegnelse som «Vår alles kjære». Deretter følger avdødes navn, dødssted/ bosted, dødsdato og alder. Noen velger heller å ta med fødselsdatoen i stedet for alderen.

Hvis en ønsker et vers eller minneord, settes dette ofte inn etter datoen(e). Vi kan hjelpe deg med forslag, men det er også mulig å finne en egen tekst å sette inn.

Vanligvis kommer de etterlattes navn etter et eventuelt minneord. Rekkefølgen er som oftest ektefelle, barn og svigerbarn, barnebarn, oldebarn, tippoldebarn, foreldre, svigerforeldre, søsken med ektefelle, besteforeldre og øvrig familie. En kan også korte dette ned ved å bare skrive «Familien», «Familien og venner» eller lignende.

Dødsannonsen avsluttes gjerne med at man opplyser om seremonisted og tidspunkt, samt eventuelle opplysninger om minnegave.

Digitale dødsannonser

I en stadig mer digital verden, vil det være mange som ikke får med seg avisenes papirutgaver hvor dødsannonsen står på trykk. Ved å gjøre dødsannonsen digital gjennom våre minnesider – gjør du dødsbudskapet tilgjengelig for flere, og gjerne hurtigere enn gjennom avisene. Innholdet er likt som i avis. På minnesiden kan du også tilføye minneord, hilsener, bilder, lydopptak, musikk og filmer.

Dersom annet ikke er avtalt, oppretter vi digitale minnesider for alle som bestiller dødsannonser gjennom Obed Begravelsesbyrå. Minnesidene blir opprettet på våre egne nettsider som er fri for reklame og andre forstyrrende elementer. Dødsannonsen blir automatisk lagt på minnesiden. Ellers får du tilgang til å administrere siden slik du ønsker. Ved dødsfall i løpet av en helg kan den digitale dødsannonsen være tilgjengelig før den står i avisen. Grunnet avisenes tidsfrister vil et dødsfall i helgen ofte ikke komme på trykk før påfølgende tirsdag. Dette kan være en utfordring dersom seremonien avholdes allerede på onsdag.

Du bestemmer selv hvor mye minnesiden skal brukes, og du kan selv fjerne den når og om du måtte ønske det.

Åpenhet

Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene, og deltakelse fra personer utenom den nærmeste familien, kan være en god støtte i sorgen. Det er dere etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfall. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt. Vi er behjelpelige med utforming og innrykking av annonsen i ønskede aviser.