Attester og skjemaer

I forbindelse med et dødsfall er det flere attester og skjema som må skaffes til veie.

Hvem gjør hva?

Når noen dør, er det mange som skal ha beskjed. Obed Begravelsesbyrå melder dødsfallet til Skifterett, Namsfogd eller Lensmann. Disse sørger for at Folkeregister og NAV blir underrettet. Begravelsesbyrået melder videre fra til menighetskontor, trossamfunn og kirkevergekontor om dødsfallet uten at etterlatte behøver å ta kontakt. Begravelsesbyrået informerer også prest/taler og organist.

Etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til tingretten for avdødes bostedskommune. Dette må skje innen 60 dager etter at døden inntraff.

Selvangivelse må leveres for gjeldende år.

Det må også sendes inn melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Tele- og internettleverandør
 • NRK lisenskontor og kanalleverandør
 • Energileverandør
 • Tannlege, fastlege og andre helseforbindelser
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Biltilsynet, NAF, MA og lignende
 • Redningsselskapet
 • Borettslag/sameie/husvert
 • Løpende abonnementer (aviser, tidsskifter, magasiner m.m.)
 • Foreninger og verv

Her finner du en liten oversikt over hvor forskjellige attester og skjema kan fås:

 • Skifteattest får du tak i på Tinghuset - etter at skifteskjema er utfyllt og innlevert.
 • Skjemaer vedrørende skifte får du ved å henvende deg til Tingrett, Lennsmann eller Namnsfogden. Vi kan også være behjelpelige med dette.
 • Dødsattest med diagnose får du på sykehuset, sykehjemmet eller av legen.
 • Dødsattest med navn får du på sykehuset, sykehjemmet eller av legen. Dette kan du også få ved å be om en utskrift av Skifterettens eller Tingrettens/Lensmannens/Namnsfogdens protokoll.
 • Vigselsattest får du ved å kontakte menighetskontoret, byfogdskontoret eller der vigselen fant sted.
 • Dåpsattest får du ved å kontakte menighetskontoret der vedkommende er døpt.
 • Fødselsattest får du ved å kontakte Folkeregisteret.
 • Ligningsutskrift får du ved å kontakte Skatt Vest. Vi kan også være behjelpelige med dette i forbindelse med behovsprøvd gravferdsstønad.