Attester og skjemaer

I forbindelse med et dødsfall er det flere attester og skjema som må skaffes til veie.

Hvem gjør hva?

Når noen dør, er det mange som skal ha beskjed. Obed Begravelsesbyrå melder dødsfallet til Skifterett, Namsfogd eller Lensmann. Disse sørger for at Folkeregister og NAV blir underrettet. Begravelsesbyrået melder videre fra til menighetskontor, trossamfunn og kirkevergekontor om dødsfallet uten at etterlatte behøver å ta kontakt. Begravelsesbyrået informerer også prest/taler og organist.

Etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til tingretten for avdødes bostedskommune. Dette må skje innen 60 dager etter at døden inntraff.

Selvangivelse må leveres for gjeldende år.

Det må også sendes inn melding om dødsfallet til:

Her finner du en liten oversikt over hvor forskjellige attester og skjema kan fås: