Priseksempler

Her finner du mer detaljer rund minimums- og maksimumspriser ut i fra konkurransetilsynets retningslinjer. I tillegg finner du priseksempel på gravferd uten seremoni og gravferd med seremoni.

Minimum kostnad for gravferd

Nedenfor ser du oppsettet for minimum kostnad for gravferd ut i fra konkurransetilsynets retingslinjer. På dette oppsettet må vi fylle inn priser ut i fra bestemte varelinjer. Dette blir dermed ikke et reelt priseksempel i de fleste tilfeller.

Kiste

 • Nr. 375 kiste, hvitmalte sponplater u/profiler, inkl. utstyr og svøp kr 6 650,-
 • Nedlegg i kiste kr 1 370,- (1 hjelpesmann)

Transport

 • Bringing av avdøde på båre/i kiste fra dødssted til oppbevaringssted kr 999,- (sentrumsnær transport)
 • Bringing av kisten m/bårebil til dødssted og til seremonisted kr 0,- (sentrumsnær transport)
 • Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted kr 999,– (sentrumsnær transport)
 • Transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for kr 0,-

Seremoni

 • Assistanse i kirke/kapell kr 2 700,- (1 hjelpesmann)
 • Leie av pynteutstyr i seremonirom, lys, kandelabre, blomsterstativ, teppe kr 795,- (liten seremoni)
 • 50 stk. trykte sangprogram, enkle kr 950,- (A5 ark)
 • Kistedekorasjon/pynt kr 120,- (3 stk. roser)

Dødsannonse

 • Annonse over èn spalte, 75 mm, i Stavanger Aftenblad kr 1 419,-

Honorarer

 • Byråets honorar kr 1 950,
 • Avgiftspliktig del av byråets honorar kr 2 500,-
 • Melding av papirer til offentlige kontorer kr 0,
 • Hygieneartikler kr 395,-

Sum kr 20 847,-

Eventuell transport av båre etter seremoni kr 999,- (minstepris)

Gravferd uten seremoni

Dette er et priseksempel på en gravferd uten seremoni, forutsatt at du tar de samme valgene vi har gjort i priseksempelet.

Kiste

 • Nr. 375 kiste,hvitmalte sponplater u/profiler, inkl. utstyr og svøp kr 6 650,-
 • Klargjøring av kiste kr 400,-
 • Nedlegg i kiste kr 1 350,- (SUS)

Transport

 • Bringing av tom kiste til SUS fra Sandnes kr 1345,-
 • Transport fra SUS til Stavanger Krematorium kr 2 372,-

Dødsannonse

 • Digital annonse kr 0,-

Honorarer

 • Byråets honorar kr 1 950,-
 • Avgiftspliktig del av byråets honorar kr 2 500,-

Sum kr 16 567,- 

Gravferd med seremoni

Dette er et priseksempel på en gravferd med en mellomstor seremoni, forutsatt at du tar de samme valgene vi har gjort i priseksempelet.

Kiste

 • Nr. 200 furukiste,hvitmalt m/profiler, inkl. utstyr og svøp kr 10 900,-
 • Klargjøring av kiste kr 400,-
 • Nedlegg i kiste kr 1 370,-
 • Hygieneartikler ved kledning/nedlegg kr 395,-

Transport

 • Bringing avdøde på båre/i kiste fra dødssted til oppbevaringssted kr 999,- (sentrumsnær transport)
 • Hjelpesmann ved henting kr 900,-
 • Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted kr 999,- (sentrumsnær transport)

Eventuell transport av båre etter seremoni kr 999,- (sentrumsnær transport)

Seremoni

 • Planlegging av seremoni kr 2 400,-
 • Assistanse i kirke/kapell ved seremonien kr 3 500,-
 • Lys og leie av pynteutstyr i seremonirom (kandelabre, blomsterstativ, teppe) kr 1 580,-
 • 100 stk. trykte sangprogram, fargetrykk kr 3 225,-
 • Kistepynt kr 4 500,- 
 • Blomsterhjerte kr 2 000,-
 • Solosang i seremonien kr 2 700,-
 • Leie av midlertidig gravmerke m/ navneplate kr 640,-
 • Minnebok kr 0,-

Dødsannonse

 • Annonse over èn spalte, 75 mm, i Stavanger Aftenblad kr  1 419,-

 • Digital annonse kr 0,-

 • Minneside kr 0,-

Honorarer

 • Byråets honorar kr 2 200,-
 • Avgiftspliktig del av byråets honorar kr 3 000,-

Sum kr 43 127,- 

Maksimum kostnad for gravferd

Nedenfor ser du oppsettet for minimum kostnad for gravferd ut i fra konkurransetilsynets retingslinjer. På dette oppsettet må vi fylle inn priser ut i fra bestemte varelinjer. Dette blir dermed ikke et reelt priseksempel i de fleste tilfeller.

Kiste

 • Nr. 600 kirsebærkiste, massiv, hengslet lokk, inkl. utstyr og svøp kr 32 050,-
 • Nedlegg i kiste kr 2 270,- (2 hjelpesmenn)

Transport

 • Bringing avdøde på båre/i kiste fra dødssted til oppbevaringssted kr 999,- (sentrumsnær transport)
 • Bringing av kisten m/bårebil til dødssted og til seremonisted kr 1 345,- (til SUS)
 • Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted kr 1 899,- (2 hjelpesmenn + bil, sentrum)
 • Transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for kr 0,-
 • Eventuell transport av båre etter seremoni kr 999,- (sentrumsnær transport)

Seremoni

 • Assistanse i kirke/kapell kr 9 000,- (2 hjelpesmenn, 5 timer)
 • Leie av pynteutstyr i seremonirom, lys, kandelabre, blomsterstativ, teppe kr 1 580,-
 • Leie av ekstra begravelsesutstyr til seremonirom kr 1 050,-
 • 50 stk. trykte sangprogram, fargetrykk kr 2 850,-
 • Kistedekorasjon/pynt kr 6 000,- (Ingen grense oppad)

Dødsannonse

 • Annonse over èn spalte, 75 mm, i Stavanger Aftenblad kr  1 419,-

Honorarer

 • Byråets honorar kr 2 700,-
 • Avgiftspliktig del av byråets honorar kr 4 000,-
 • Melding av papirer til offentlige kontorer kr 0,-
 • Hygieneartikler kr 395,-

Sum kr 68 556,-  (Ingen grense oppad)

Andre mulige kostnader

 • Kommunale avgifter
 • Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester
 • Innskrift på gravmonument – evt. nytt gravmonument
 • Kostnader til musikalske innslag i seremonien

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

Transportrefusjon. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har NAV refusjonsordning.

Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra NAV.