Priseksempler

Her finner du mer detaljer rundt priseksemplene våre. I tillegg ligger våre fulle prislister helt nederst på siden. 

Gravferd uten seremoni

Dette er et priseksempel på en gravferd uten seremoni, forutsatt at du tar de samme valgene vi har gjort i priseksempelet.

Kiste/Urne

 • Nr. 375 kiste,hvitmalte sponplater u/profiler, inkl. utstyr og svøp kr 6 650,-
 • Klargjøring av kiste kr 400,-
 • Nedlegg i kiste kr 1 350,- (SUS)
 • Askeurne, kommunal kr 0,-

Transport

 • Bringing av tom kiste til SUS fra Stavanger kr 1099,-
 • Transport fra dødssted til byrå kr 1099
 • Transport til seremonisted innenbys kr 1099,-

Dødsannonse

 • Digital annonse (kun på våre minnesider) kr 0,-

Honorarer

 • Byråets honorar, fritatt fra MVA kr 2 200,-
 • Byråets honorar, MVA-pliktig kr 2 650,-

Sum kr 16 547,-

Enkel gravferd med seremoni

Dette er et priseksempel på en enkel gravferd med seremoni, forutsatt at du tar de samme valgene vi har gjort i priseksempelet.

Kiste/Urne

 • Nr. 375 kiste,hvitmalte sponplater u/profiler, inkl. utstyr og svøp kr 6 650,-
 • Klargjøring av kiste kr 400,-
 • Nedlegg i kiste kr 1 350,- (SUS)
 • Askeurne, kommunal kr 0,-

Transport

 • Bringing av tom kiste til SUS fra Stavanger kr 1099,-
 • Transport fra dødssted til byrå kr 1099
 • Transport til seremonisted innenbys kr 1099,-

Dødsannonse

 • Digital annonse (kun på våre minnesider) kr 0,-

 • Minnealbum kr 550,-

Honorarer

 • Byråets honorar, fritatt fra MVA kr 2 200,-
 • Byråets honorar, MVA-pliktig kr 2 650,-

Seremoni

 • Planlegging av seremoni kr 2 325,-
 • Assistanse i kirke/kapell ved seremonien kr 2 750,-
 • Lys og leie av pynteutstyr i seremonirom (kandelabre, blomsterstativ, teppe) kr 895,-
 • 3 enkle roser på kisten kr 120,-

Sum kr 23 187,-

Prisopplysningsforskriften

I følge prisopplysningsforskriften er vi som begravelsesbyrå pålagt å ha priseksempler på minimum og
maksimum kostnad for gravferd. Disse priseksemplene er dermed laget ut i fra hva prisopplysningsforskriften krever, og blir dermed ikke et reelt priseksempel. Etter planleggingssamtalen med oss får du alltid et prisoverslag ut i fra avtalene som er gjort i samtalen.

Prislister

Her ligger våre prislister i sin helhet. Etter planleggingssamtalen med oss får du alltid et prisoverslag ut i fra avtalene som er gjort i samtalen.