Urnenedsettelse

Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, skjer nedsettelse av urnen vanligvis i samarbeid med kirkegårdsmyndighetene eller begravelsesbyrået.

Vi kan bistå med informasjon og bistand i forbindelse med urnenedsettelsen. Etterlatte kan velge å være til stede under nedsettelsen, og det er mulig å ha egen seremoni i denne sammenhengen.  Man kan også be om at kirkegårdspersonalet setter urnen ned i stillhet. En kan normalt ikke regne med å få satt ned urnen i gravstedet den tiden på året hvor det er tele i jorden. I følge gravferdsloven skal urnen settes ned senest seks måneder etter dødsfallet.