Hos oss er dine ønsker det viktigste

Vi gjør vårt ytterste for å komme de etterlatte i møte i den situasjonen de står i. Vi tar hånd om alt det praktiske ved gravferden. 

24 timers vakt–telefon 51 68 13 00 – Takk for tilliten du viser oss

Hoveveien 38, 4306 Sandnes
sandnes@obed.no
Telefon 51 68 13 00

Sveinsvollsvegen 4, 4340 Bryne
bryne@obed.no
Telefon 51 77 80 80

Lagårdsveien 17, 4010 Stavanger
stavanger@obed.no
Telefon 51 91 10 70

Gratis kurs i fremtidsfullmakt

Velkommen til gratis kurs den 9. januar.

Når noen dør

Et dødsfall kan snu opp ned på tilværelsen, ikke minst for deg og dere som er de nærmeste pårørende. Reaksjonene er ulike, men ofte oppleves situasjonen som vanskelig og uoversiktlig.

Hos Obed Begravelsesbyrå har vi dyktige gravferdskonsulenter som gir deg oversikt og hjelper med å utføre alt fra nødvendige meldinger til planlegging av gravferden –dødsannonsen, seremonien, begravelsen eller bisettelsen, og gjerne minnestunden. Vi er opptatt av å skape et trygt, verdig og personlig siste farvel.

Nedenfor finner du informasjon om ulike sider ved gravferden. Spør oss hvis du vil vite mer eller er usikker på noe.

Med verdighet siden 1939

Hva er en verdig begravelse? En respektfull og personlig avslutning, ja. Men også innenfor de rammene avdøde hadde, eller du og dere som pårørende har. I Obed Begravelsesbyrå ser vi på verdighet som det å forstå våre kunder og gjennom høy fagkunnskap kunne tilrettelegge for at gravferden blir i tråd med avdødes og dine ønsker. Vi er alle forskjellige i livet – derfor  legger vi til rette for at gravferden også kan være personlig og spesiell.

Obed Begravelsesbyrå har røtter tilbake til 1939. Begravelsesbyrået, som ble startet av Henry Beyer, ble kjøpt av Obed Stangeland i 1966. Obed drev byrået sammen med sin ektefelle, Gudrun, til 1989 da datteren Berit Stangeland Hanssen og hennes mann, Herbjørn Hanssen, overtok. Berit og Herbjørn ble pensjonister 1.1.2017, men er fortsatt involverte i virksomheten når det trengs.

I dag er tredje generasjon i Stangeland-familien, Christina Stangeland Hanssen og Jostein Stangeland Hanssen også med i driften av Obed Begravelsesbyrå. Det gjør de etter den samme ledestjernen som alltid har preget Obed Begravelsesbyrå: Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel.

Obed Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd, EFFS og FIAT/IFTA. Det innebærer at vi må oppfylle foreningenes krav til kvalifikasjoner. Som medlem er vi også forpliktet til å følge strenge etiske regler som forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen. Alle våre medarbeidere har taushetsplikt om våre kunders personlige forhold.