Gravsted

De fleste synes det er godt å ha en spesiell grav å gå til. Særlig på merkedager og ved høytider ønsker mange å hedre minnet om den avdøde.

Feste av gravsted

De fleste synes det er godt å ha en spesiell grav å gå til. Dersom det ikke finnes en familiegrav som skal benyttes, kan vi gi informasjon om forskjellige alternativer.

Både for kister og urner må gravstedet festes, det vil si leies. Festetiden er vanligvis 20 år, både for kister og urner, og er gratis. Festeperioden kan, mot betaling, forlenges når den er utløpt. Du, eller den som skal være ansvarlig for festet, har råderett over gravstedet, men kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Disse er vi kjent med for de ulike gravlundene i området.

Fester du en ny grav, kan du også reservere en grav ved siden av, mot at du betaler for graven som ikke er benyttet.

Det er også mulig å velge anonymt gravsted. Gravens plassering vil da bare være kjent for kirkegårdsmyndighetene. Det er ikke anledning til å montere gravminne på en anonym grav, og den kan heller ikke festes.

Gravmonument

Det er ingen plikt å sette gravstein eller gravstøtte på graven, men de fleste ønsker det. Så lenge det lar seg gjøre ut i fra værforhold eller lokale kirkegårdsvedtekter, kan man sette opp et gravmonument så snart en ønsker. Før gravminnet settes opp, settes det vanligvis opp et midlertidig kors eller annet merke. Hvis avdøde skal gravlegges i et familiegravsted, tilføyes navnet vanligvis på det gamle gravmonumentet. På alle kirkegårder gjelder spesielle bestemmelser for gravminnets størrelse og utforming.

Vi kan gi råd og veiledning vedrørende nytt gravmonument, inskripsjon og oppussing av eksisterende monument.