Våre medarbeidere

Vi vil gjerne være til hjelp med alt det praktiske som må ordnes ved dødsfall, og være en du kan snakke med i en vanskelig situasjon

Liv Christence Cappelen

Daglig leder

”Vi er opptatt av å kunne ivareta alle, uansett tro eller bakgrunn.”
phone 906 84 545

Kjartan S. Ringøen

Gravferdsleder

”Jeg merker at jeg kan være til hjelp for pårørende. Det betyr mye for meg.”
phone 404 48 858

Christina S. Hanssen

Faglig ansvarlig/ Eier/Styreleder

”Jeg ønsker å skape rom for det personlige.”
phone 906 75 791

Susann Barane Olsen

Kundemottaker

”Å kunne hjelpe andre betyr mest for meg i jobben min.”
phone 51 68 13 00

Synnøve H. Tysdal

Kundemottaker

”Vi tar godt vare på hverandre i Obed. Det gjør at vi også tar bedre vare på kundene.”
phone 51 68 13 00

Gry Cappelen

Gravferdskonsulent

"Jeg ønsker å skape trygghet for de etterlatte ved å lage en verdig avskjed."
phone 901 73 341

Sverre B. Iversen

Gravferdskonsulent

"Etter å ha jobbet med mennesker i 30 år føles det godt å få bruke den erfaringen her hos Obed med å gjøre en vanskelig tid litt lettere for de etterlatte."
phone 473 01 152

Kirsten-Ona Fuglestad Fuglset

Gravferdskonsulent

Det å kunne få være tilstede og hjelpe etterlatte i en vanskelig tid, betyr mye for meg.
phone 916 78 409

John Andreassen

Gravferdskonsulent

Å kunne bruke min erfaring og gi hjelp og trygghet i en vanskelig tid er givende og føles meningsfylt.
phone 993 55 555

Christian Nome

Gravferdskonsulent

”Seremonirommet skal være godt å komme inn i.”
phone 404 12 862

Daniel C. Ehrenberg-Rasmussen

Grafisk Designer/IKT

"Jeg synes det er tilfredstillende å designe produkter som gir kundene mer enn forventet."
phone 456 77 551

Elliott Ehrenberg

Grafisk Designer

"Trives å jobbe med gode folk"

Herbjørn Hanssen

Eier/Styremedlem

"Jeg er veldig takknemlig for alle de fantastiske menneskene jeg har møtt gjennom over 30 år i begravelsesbyrået. Det har vært meningsfylt å kunne gi hjelp og bistand i forbindelse med dødsfallet og gravferden."
phone 404 12 860

Berit S. Hanssen

Eier/styremedlem

"De etterlattes ønsker er det viktigste. Men også at vi som begravelsebyrå er fremoverlent, øker vår kompetanse og videreutvikler begravelsesbyrået som mine foreldre, Gudrun og Obed, drev på en så god måte."
phone 404 12 861

Jostein S. Hanssen

Eier/Styremedlem

"Jeg synes det er givende å videreutvikle moderne løsninger i en ellers så tradisjonell bransje."
phone 920 44 758