Samtaletime med barn

Også barn blir berørte av et nært dødsfall.

Barn har sin sorg, og de har ofte mange spørsmål.

Også barn blir berørte av et nært dødsfall. Kanskje er det en bestemor eller bestefar som har gått bort, eller en annen person som barnet kjente godt.

Barn har sin sorg, og de har ofte mange spørsmål. Dersom de skal være med på syning eller i gravferden, er det viktig at de er godt forberedt.

Vi har tilbud om samtaletime med barn og foreldre hvor barna får vite mer om det som  skal skje i forbindelse med syningen av avdøde, seremonien i kirken eller kapellet, og ved graven. Vi gjør dette på barnas premisser, ofte ved bruk av tegninger, bilder og bøker, og hver gruppe får med seg en bok.

Samtaletimen kan avtales gjennom en av våre gravferdskonsulenter eller ved å ta kontakt med kontoret vårt.