Egne ønsker for gravferden

Avdødes egne ønsker

I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for gravferden. Det kan være hvor seremonien skal avholdes, eller om det skal være bisettelse med påfølgende kremasjon.

Personlige ønsker

I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for gravferden.

Det kan være hvor seremonien skal avholdes, eller om det skal være bisettelse med påfølgende kremasjon. Ofte vil det også være sanger eller blomster den avdøde har satt pris på, eller ønsker om kistetype eller gravmonument. Disse ønskene bør naturligvis respekteres så langt som mulig. Undersøk gjerne om det foreligger en skriftlig viljeserklæring. Dersom avdødes ønsker er nedtegnet i et gyldig testamente, skal disse etterfølges så langt som råd er.

Samtidig er det viktig å påpeke at gravferdsseremonien er til for dere som er tilbake. Den skal først og fremst dekke etterlattes behov for et verdig farvel.