Personlig preg

Musikalske innslag, framføring av dikt, minnetaler, hilsener og videoinnslag fra avdødes liv bidrar til å sette et personlig preg.

Personlig preg

Det blir også stadig mer vanlig med foto av avdøde i dødsannonsen eller på programmet, eller en egen digital minneside på internett. Digitale minnesider gir mulighet for å legge inn bilder, musikk, film, minneord og annet som måtte være passende. De digitale minnesidene kan også være et godt samlingspunkt for de som ikke kan være til stede ved gravferden, og en informasjonskanal for kjente, etterlatte som ikke har tilgang til lokale aviser.

Blomster og dekorasjoner kan også fortelle mye om avdøde. Hva var favorittblomsten, hvilke farger likte hun eller han? Å bruke elementer som er hentet fra typiske områder hvor avdøde oppholdt seg og trivdes, eller farger knyttet til et lag eller et tema, kan gjøre dekorasjonene enda mer personlige. Vi har lang erfaring og kursing i å gjøre seremonirommet nært, personlig og verdig.