SA 63 – Høstbenker

Sanghefte i farge med utfallende trykk.