SA 39 – Steingard

Sanghefte i farge med utfallende trykk.