Gravferd i Sandnes

Gravferder, seremonier, begravelser og bisettelser i Sandnes blir godt ivaretatt av våre gravferskonsulenter i Obed Sandnes Begravelsesbyrå. 

Seremoni

Vi er godt kjent med forholdene i de lokale kirker og kapell og har kunnskapen og forståelsen som bidrar til et verdig farvel.

I forbindelse med en gravferd er det mye som skal ivaretas og organiseres – fra dødsannonse og informasjon, til valg av kiste, urne, blomsterdekorasjoner, kranser, gravmonument, sanghefter og minnebok. Hos Obed Sandnes Begravelsesbyrå får du god, personlig og kyndig hjelp.

Obed Sandnes Begravelsesbyrå dekker blant annet områdene Sola, Forus, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Klepp og Sandnes.

Du treffer oss alltid på vår døgnvakttelefon 51 68 13 00

Kontoret er åpent på hverdager mellom 08.00 og 15.30, men du kan også gjøre avtaler utenom kontortid.

Hoveveien 38, 4306 Sandnes

sandnes@obed.no