Modell 1083

Råsatte kanter/fas
Saget bakside

50 x 80 cm

Standard granitt:
Lys Labrador

kr 25 400,–