Modell 1082

Råsatte kanter/fas
Saget bakside

85 x 70 cm

Standard granitt:
Antik Labrador

Tillegg for lykt.

kr 30 500,–