Modell 1081

Råsatte kanter/fas
Saget bakside

80 x 60 cm

Standard granitt:
Antik Labrador

kr 29 800,–