Forebygging av koronasmitte

Her ligger tiltak, i tråd med hva som etterhvert er gjeldene, i forhold til forebygging av koronasmitte i planleggingssamtaler og seremonier.

Medfølelse og forebygging

I møtet med sorg er det å vise omsorg en stor del av det. Dette gjøres gjerne med en klem eller et håndtrykk.

I disse dager med spredning av det nye viruset, kommer det anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om hvordan vi kan forebygge spredningen:

• Vask/sprit hendene
• Unngå å delta dersom du har feriert i risikoområder oppgitt av FHI
• Unngå å håndhilse og klemming. De som vil uttrykke sin medfølelse gjør det gjennom ord og blikk, både i kirken/seremonisted og ved graven.

De samme restriksjonene gjelder også ved en planleggingssamtale av en seremoni.
Vi tar gjerne denne på telefon/Skype e.l.

Vi håper alle kan vise forståelse i den tiden dette pågår.
Vi ønsker ikke at noen skal bli syke.

Dessverre er vi nå pålagt å ta bort tid og sted for seremonien i dødsannonsene – og bruke følgende tekst: Ut fra smittesituasjonen i kommunen vil gravferden bli gjennomført med kun de nærmeste til stede.

Derfor ber vi dere om å fortsette med å vise medfølelse og omtanke – selv om du ikke kan være tilstede. Det kan oppleves vondt for de etterlatte – å være i en gravferd der du ikke kan vise din medfølelse og trøst ved å håndhilse eller gi en klem, og det kan føles som om dødsfallet går i «glemmeboken» fordi det er så få tilstede.

Vis medfølelse gjennom en telefonsamtale, sms, melding på messenger, snap etc. 
Eller du kan skrive din kondolanse på minnesiden – eller tenne et lys der.
Send gjerne en blomsterhilsen til familien – enten ved å ringe oss eller gjennom minnesiden. (https://obed.vareminnesider.no)

Informasjon fra kirkeverger og tingrett

Stavanger:
Begravelser gjennomføres nå kun med den nærmeste familie tilstede, av hensyn til sårbare grupper.

Begravelser og bisettelser er viktige ritualer i menneskers liv og har en funksjon i sorgarbeidet. Det er derfor av stor betydning at gjennomføringen av ritualene er smittemessig betryggende. Det vil være en belastning for de sørgende å måtte tenke at seremonien kan ha spilt en rolle i smittespredning. 

Det er derfor helsesjefens syn at antall deltakere reduseres i så stor grad som praktisk mulig og at alle seremoniledere og gjester ivaretar smitteverntiltak: håndhygiene, hoste og nysehygiene, trygge hilseritualer, fysisk avstand både i benkene, mellom benkene, i eventuelle prosesjoner og ikke minst ved graven. 

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/stavanger-innforer-nye-korona-restriksjoner-fra-11.-mars/

Sandnes:
Gravferder blir avvikla innanfor reglar sette av Folkehelseinstituttet. Gravferdene blir i utgangspunktet gjennomført med den næraste familie, av omsyn til sårbare grupper. 

https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/sandnes-innforer-nye-korona-restriksjoner-fra-12.-mars/

Sola/Randaberg/Strand:
For gravplassvirksomheten i Sola/Randaberg/Strand følges fra nå bestemmelsene gjort av kommunene 11.mars:

Begravelsesseremonier i kirkene kan ha maksimalt 50 personer til stede, og gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familien til stede. Seremoniene bør derfor være i stillhet.

Kirkevergen har i samråd med Prost og menighetenes daglige ledere vurdert situasjonen ut fra de krav som gjelder og konkludert med at vi i denne situasjonen ikke tar ansvar ut over det.

 Vi ber om forståelse for at Den norske kirke i disse kommunene også må ta sin del av det samfunnsviktige ansvaret vi alle har.

Oppdateringer fra Sola: https://www.sola.kirken.no/Kontakt/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/1115/Viktig-informasjon-om-kirkelige-aktiviteter-i-Solakirkene

Jæren:
Når det gjelder gravferder i tiden framover, vil jeg på vegne av Jæren prosti nevne følgende:
– Ber alle gravferdsbyråa nevne for familiene at bare de nærmeste anbefales å være med i gravferda.
– Gi også info om å unngå håndhilsning, klemming, o.l.

Jæren Tingrett:
I tingrettens beredskapsplan heter det: Tingretten ønsker å redusere besøk til tinghusene i størst mulig grad, også ekspedisjonene. Det vil bli satt opp oppslag om det.

Mange av henvendelsene i ekspedisjonen er relatert til spørsmål i anledning dødsfall og skifte. Vi ber om at de etterlatte i størst mulig grad skal kontakte tingretten pr. telefon og ikke ved personlig oppmøte. Vi er tilgjengelige på telefon hele dagene mellom kl. 0800 og 1530.

Stavanger Tingrett:
På grunn av situasjonen med koronaviruset har Stavanger tingrett vært nødt til å gjøre noen tiltak i tråd med retningslinjene fra FHI.

For skifte er det per 13. mars 2020 og 14 dager fremover iverksatt:
Ansatte har hjemmekontor.

Ingen besøkende av pårørende til tingretten. All kommunikasjon vil skje på mail. Vi vil registrere dødsfall og sende ut informasjon på mail. Det vil ikke være anledning til å bestille veiledningstime.