Forebygging av koronasmitte

Her ligger tiltak, i tråd med hva som etterhvert er gjeldene, i forhold til forebygging av koronasmitte i planleggingssamtaler og seremonier.

Medfølelse og forebygging

I møtet med sorg er det å vise omsorg en stor del av det. Dette gjøres gjerne med en klem eller et håndtrykk.

I disse dager med spredning av det nye viruset, kommer det anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om hvordan vi kan forebygge spredningen:

• Vask/sprit hendene
• Unngå å delta dersom du har feriert i risikoområder oppgitt av FHI
• Unngå å håndhilse og klemming. De som vil uttrykke sin medfølelse gjør det gjennom ord og blikk, både i kirken/seremonisted og ved graven.
• Hold 1 meters avstand fra de som ikke er i samme husstand som deg
• Må du hoste/nyse – bruk albuen

De samme restriksjonene gjelder også ved en planleggingssamtale av en seremoni.
Vi tar gjerne denne på telefon/Skype e.l.

Vi håper alle kan vise forståelse i den tiden dette pågår.
Vi ønsker ikke at noen skal bli syke.

I dødsannonser bruker vi nå følgende tekst: Ut fra smittesituasjonen i kommunen vil gravferden bli gjennomført med kun de nærmeste til stede.

Vi ber dere om å fortsette med å vise medfølelse og omtanke – selv om du ikke kan være tilstede. Det kan oppleves vondt for de etterlatte – å være i en gravferd der du ikke kan vise din medfølelse og trøst ved å håndhilse eller gi en klem, og det kan føles som om dødsfallet går i «glemmeboken» fordi det er så få tilstede.

Vis medfølelse gjennom en telefonsamtale, sms, melding på messenger, snap etc. 
Eller du kan skrive din kondolanse på minnesiden – eller tenne et lys der.
Send gjerne en blomsterhilsen til familien – enten ved å ringe oss eller gjennom minnesiden. (https://obed.vareminnesider.no)

Seremonier

Fellesregler pr. nå for alle kommuner er at offentlige arrangement har åpnet opp for 200 personer, men det er krav om å overholde 1 meters regelen om en ikke er i samme husstand. Dette gir dermed ulike maks antall deltakere i ulike kirker, kapell og seremonirom. Dette blir dere informert om i planleggingssamtalen.

Alle arrangører er pålagt å føre deltakerlister på grunn av eventuell smittesporing. Begravelsesbyråene er blitt delegert ansvaret fra Den Norske Kirke. I personlige seremonier, og seremonier som gjelder andre trossamfunn enn Den Norske Kirke, er det begravelsesbyrået som er arrangementsansvarlig.

For å lette vårt arbeid så er det familien som fører på de de vet skal komme på listen, og en fra familien står og krysser av etter hvert som gjestene kommer. De som ikke står på listen, blir ført opp fortløpende. Etter seremonien tar gravferdskonsulenten listen med til byrået. Der oppbevares den i 10 dager før den bli makulert.