Laster side...

Alle varer og tjenester

Når et dødsfall skjer og det er behov for våre varer og tjenester, kan vi hele døgnet nås på telefon. Byråets telefon er utenom kontortid, på kveldstid og i helger, viderekoblet til den som har vakt.

Ved en konferanse vil alltid en prisliste bli delt ut, og det vil bli orientert om hva de forskjellige varer og tjenester koster. I tillegg vil den som sørger for gravferden få et kostnadsoverslag etter at alle bestillinger og avtaler er gjort. Både prisliste og kostnadsoverslaget er spesifisert ut fra de krav som Konkurransetilsynet har satt. Ved å klikke i menyen til venstre i skjermbildet vil de forskjellige varer og tjenester som vi leverer, bli presentert.