Laster side...

Sandnes

Gravferd i Sandnes

Gravferder, seremonier, begravelser og bisettelser i Sandnes blir godt ivaretatt av våre gravferskonsulenter i Obed Sandnes Begavelsesbyrå. Vi er godt kjent med forholdene i de lokale kirker og kapell og har kunnskapen og forståelsen som bidrar til et verdig farvel.

I forbindelse med en gravferd er det mye som skal ivaretas og organiseres – fra dødsannonse og informasjon, til valg av kiste, urne, blomsterdekorasjoner, kranser, gravmonument, sanghefter og minnebok. Hos Obed Sandnes Begravelsesbyrå får du god, personlig og kyndig hjelp.