Laster side...

Foredrag

Tilbake til informasjon

UNDERVISNING/OMVISNING


Mange har nytte av å vite mer om forholdene rundt døden. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap med flest mulig. Vi holder presentasjoner, foredrag og omvisninger for ansatte ved sykehjem, konfirmanter, elever, studenter, pensjonist- og eldregrupper, menigheter og andre lag, foreninger og interesseorganisasjoner.


Vi får mange interessante spørsmål når vi holder foredrag og omvisninger. Her er noen eksempler:
• Dekker eller gir det offentlige støtte til begravelsen?
• Hvorfor kommer dere med hentebåre? 
• Kan man ha gravsted ved askespredning?
• Kan vi ta urnen med oss hjem?
• Blir kisten tatt med når den døde kremeres?
• Hvor mye koster en begravelse?
• Kan vi legge det vi vil i kisten sammen med den døde?
• Hvem vasker og kler den døde – og legger i kiste?
• Må seremonien være i en kirke eller et kapell?
• Må vi ha dødsannonse?
• Er en dødsannonse i avisa gratis?
• Må vi ha fellessanger i seremonien?
• Hva slags utdannelse må man ha for å jobbe i et begravelsesbyrå?
• Er det bare trist å jobbe i et begravelsesbyrå?
• Hvor mye koster det å få en grav på en kirkegård?
• Hvorfor er det så dyrt å frakte en død fra et dødssted i utlandet?
• Må det være en prest eller en taler fra Human-Etisk Forbund med i seremonien?

 

Ta kontakt, så lager vi et opplegg som passer din gruppe.